Adwokat i Prawo Karne

Prawo Karne to gałąź prawa, gdzie w największym stopniu uwidacznia się funkcja państwa związana z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa. Najczęściej organy państwa inicjują proces. Dziedzina prawa, z którą kontakt jest zdecydowanie najmniej pożądany przez ogół członków społeczeństwa.

W zakresie dziedziny prawa karnego Kancelaria Adwokacka oferuje prowadzenie spraw związanych w szczególności z:

  • obroną podejrzanego zarówno w postępowaniu przygotowawczym jak i przed sądem, w tym w szczególności zaskarżanie środków zapobiegawczych
  • odroczeniem wykonania kary pozbawienia wolności lub przerwą w wykonaniu kary pozbawienia wolności;
  • przedterminowym zwolnieniem z odbycia reszty kary pozbawienia wolności;
  • reprezentacją pokrzywdzonego na każdym etapie postępowania karnego, pomoc pokrzywdzonemu w postępowaniu karnym w zakresie możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, działania w charakterze oskarżyciela posiłkowego.
  • wnioskami o uznanie za wykonane: zakazów prowadzenia pojazdów, zakazów wykonywania określonego zawodu,
  • wnioskami o ułaskawienie, wnioskami o wznowienie postępowania

Kancelaria Adwokacka sporządza także opinie i udziela porad prawnych. Szczególnie polecana forma, w sytuacji, kiedy podmiot nie orientuje się jakie prawo daje możliwości i zagrożenia w jego sytuacji faktycznej. Podmiot często ma możliwość dzięki działaniom prawnym na uniknięcie procesu, bądź dowiaduje się jakie ewentualne korzyści może przynieść zainicjowanie postępowania i w jaki sposób to uczynić i jak się najlepiej przygotować, zanim zostanie wszczęte postępowanie.

Scroll to Top