Adwokat i Prawo Administracyjne

Kolejna gałąź prawa, gdzie uwidaczniają się władcze funkcje państwa. Tu jednak to obywatele są inicjatorami procesu. Reguluje stosunki pomiędzy obywatelem / i innymi podmiotami/ o organami administracji. Normy prawa administracyjnego podobnie jak prawa cywilnego oddziałują na nas codziennie, chociaż rzadko zdajemy sobie z tego sprawę.

W zakresie prawa administracyjnego Kancelaria Adwokacka oferuje prowadzenie spraw związanych w szczególności z:

  • odwołaniem od decyzji administracyjnych i innych orzeczeń zapadających w toku postępowania administracyjnego,
  • wnioskami o wydanie decyzji administracyjnych, uruchamiające wszczęcie postepowania administracyjnego,
  • skargami na bezczynność organu, przewlekłością postepowania.

Kancelaria Adwokacka sporządza także opinie i udziela porad prawnych. Szczególnie polecana forma, w sytuacji, kiedy podmiot nie orientuje się jakie prawo daje możliwości i zagrożenia w jego sytuacji faktycznej. Podmiot często ma możliwość dzięki działaniom prawnym na uniknięcie procesu, bądź dowiaduje się jakie ewentualne korzyści może przynieść zainicjowanie postępowania i w jaki sposób to uczynić i jak się najlepiej przygotować, zanim zostanie wszczęte postępowanie.

Scroll to Top